Przypominajka

W związku z rozpoczęciem nowego roku przypominamy o obowiązku sprawozdawczym. Standardowo Kluby Integracji Społecznej zobowiązane są do złożenia sprawozdania resortowego w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Ponadto przygotowana została ankieta monitorującą rozwój ekonomii społecznej - KIS 2019r (składanie do 28 lutego 2020r.) Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres ROPS lub elektronicznie na adres

Link do ankiety: http://www.es.warmia.mazury.pl/images/Ankieta_KIS_-_2019.docx

Członkami Forum mogą być wyłącznie KIS wpisane do rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w związku z tym sprawdźcie czy widniejecie w w/w rejestrze.