II Spotkanie zarządu

Dnia 8 lipca odbyło się II spotkanie zarządu forum KIS. Na spotkaniu określono zakres i podział prac na najbliższe 3 miesiące. Ustalono, iż Forum założy swoją stronę internetową, na której będą umieszczane informacje i zdjęcia o działalności KIS w celu wzmacniania kompetencji i wiedzy kadry Klubów. Kolejnym punktem spotkania było omówienie wstępnego planu organizowanej przez ROPS wizyty studyjnej dla KIS w dniach 24-25 października 2019r. Zarząd Forum uznał także, że należy zacieśnić współpracę samorządów lokalnych z Klubami Integracji Społecznej, np. przez zorganizowanie wspólnego panelu podczas spotkania sieciującego.