I spotkanie forum

W dniach 16-17 maja 2019r. podczas warsztatów przedstawicieli Klubów Integracji Społecznej uczestniczących w kolejnym spotkaniu sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych pn. Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Ekonomii Społecznej powołano forum Klubów Integracji Społecznej.

Celem Forum jest wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych stanowisk i proponowanie propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostki organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podczas spotkania do Forum przystąpiło 16 Klubów Integracji Społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęta została również decyzja o 7- osobowym składzie zarządu który swoja funkcje będzie pełnił przez kolejne 2 lata.