Klub Integracji Społecznej we Fromborku
Fundacja Żółty Szalik

 

Adres 14-530 Frombork, ul. Braniewska 11,
telefon 501 368 867
e-mail
Koordynator Alicja Czybur

Informacja o działaniach

W ramach Klubu Integracji Społecznej we Fromborku uczestnicy mają zapewnione wszechstronne wsparcie, zarówno po to by aktywizować ich zawodowo jak i społecznie. Do pracy zaangażowani są także pracownicy socjalni, którzy już przed rozpoczęciem projektu znali uczestników i tym samym mieli z nimi kontakt. W celu aktywizowania uczestników
i wzbudzenia w nich potrzeby zmiany w projekcie zostały wykorzystane następujące narzędzia:

 • cykl warsztatów motywacyjnych;
 • 40 godzin/ mc wsparcia animacyjnego, gdzie poza zajęciami mającymi na celu odnalezienia pasji/ hobby uczestników pracowano nad podniesieniem ich społecznej aktywności; przykładem jednego z takich działań była organizacja przez uczestników projektu inicjatywy z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi dla mieszkanek Fromborka i okolic,czy przygotowanie otwartego warsztatu z tworzenia ozdób świątecznych;
 • warsztaty umiejętności praktycznych, jak np. umiejętność przygotowania ekologicznych środków czystości;
 • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
 • poradnictwo specjalistyczne- odpowiadające na potrzeby uczestników, przykładowo poradnictwo prawne, wizerunkowe, poradnictwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, profilaktyka zdrowia;

Natomiast jeżeli chodzi o aktywizację typowo zawodową wykorzystaliśmy następujące narzędzia:

 • wsparcie doradcy zawodowego - dzięki, niemu uczestnicy mieli okazję usystematyzować swoje ścieżki rozwoju, przygotować się do aktywnego poszukiwania pracy i do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wsparcie trenera pracy - którego zadaniem była pomoc w doborze odpowiedniego kursu/stażu z uwagi na ich predyspozycje zawodowe i cechy indywidualne oraz wsparcie w procesie zdobywania i utrzymania zatrudnienia;
 • kursy zawodowe i kwalifikacyjne;
 • staże zawodowe;

Ponadto w czasie całej edycji uczestnicy mogli liczyć na wsparcie psychologa, który pracował zarówno nad kwestiami zdobycia i utrzymania pracy jak i wspierał w przypadku problemów osobistych.

Każde z narzędzi wykorzystywane było do tego by pracować na mocnych stronach uczestników, by dać im motywację i siłę do zmiany, efektem tej pracy jest na chwilę obecną: 6 osób po odbytym stażu; 5 osób po kursie kwalifikacyjnym/zawodowym; 2 osoby zatrudnione, a 1 rozpocznie zatrudnienie we wrześniu z 13 osobowej grupy.

Poza tym wynikiem przekonaliśmy się na podstawie obserwacji, że uczestnicy bardziej angażują się w życie lokalnej społeczności.

We wrześniu dobiega końca pierwsza tura Klubu Integracji Społecznej we Fromborku. Jednocześnie rusza rekrutacja do kolejnej edycji.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.