Klub Integracji Społecznej w Ketrzynie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11
telefon (89) 751-74-15
e-mail
Koordynator Anna Pawlik

Informacja o działaniach

Warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości  - 6 osób,

Współpraca z Kętrzyńską Radą Seniora przy organizacji debaty,

Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach.

 Współpraca z PUP odnośnie realizacji prac społecznie –użytecznych

Przygotowanie planu i realizacja prac społecznie użytecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podopiecznych MOPS w Kętrzynie we współpracy z Urzędem Miasta Kętrzyn. W roku 2018 z pracy w ramach prac społecznie użytecznych skorzystało 80 osób w tym 59 M i 21K.

WOLONTARIAT – Punkt Pomocy Dzieciom w Nauce – 4 wolontariuszy, 6 dzieci którym udzielono korepetycji w ramach wolontariatu.

Program FEAD 80 osób wzięło udział w warsztatach kulinarnych, ekonomicznych oraz dietetycznych w ramach programu.

Realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 – „Asystent Rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Współpraca z Inkubatorem ekonomii społecznej w Kętrzynie – tworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych

Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych na rzecz miasta Kętrzyn

Realizacja projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 ( „ZRÓB TO DLA SIEBIE”, „RODZINA KSIĄŻKĄ ŻYCIA”).

Przygotowanie i przeprowadzenie Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”

Realizacja Lokalnego Programu Kętrzyn przyjazny wiekowi- Bezpieczny Senior – organizacja debaty pt. „czy w swoim mieście czuję się bezpiecznie”, warsztaty „STOP PRZEMOCY wobec seniorów” – skierowane do seniorów i ich członków rodziny.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.