KIS Miłki

Klub Integracji Społecznej w Miłkach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-513 Miłki, ul. Szkolna 3
telefon 533 416 844
e-mail
Koordynator  

Informacja o działaniach

Klub Integracji Społecznej w Miłkach utworzono dnia 18.03.2014r. w strukturze Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach. W okresie marzec – sierpień 2014r. przeprowadzony został pilotaż, w którym wzięło udział 12 mieszkańców gminy Miłki. Oprócz spotkań z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym i terapeutą uczestnicy mieli możliwość realizacji wybranych szkoleń lub kursów. Wykazali się chęcią uzyskania kwalifikacji w takich zawodach jak – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz małej gastronomii. Po zakończeniu pilotażu działalność Klubu Integracji Społecznej została zawieszona ze względów finansowych.

Od września 2017r. funkcjonowanie KIS-u zostało wznowione.

Uczestnicy I Edycji Klubu Integracji Społecznej w Miłkach (12 osób) wzięli udział w indywidualnych  konsultacjach z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. Miały one na celu stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR), który był podstawą do ustalenia dalszych działań ukierunkowanych na rozwój w sferze zawodowej, osobistej, rodzinnej i społecznej. Ponadto otrzymali możliwość zdobycia kwalifikacji w wybranych przez siebie warsztatach, szkoleniach zawodowych i kursach. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty: kreowania własnego wizerunku, w których udział wzięło 10 osób; rozmowa kwalifikacyjna i poruszanie się po rynku pracy- 9 osób i Szkoła dla Rodziców – 9 osób.  Indywidualne konsultacje z psychologiem odbyło  6 osób, a z dietetykiem – 4 osoby. Natomiast jeśli chodzi o kursy- czołówkę tworzył kurs obsługi kasy fiskalnej, który ukończyło 9 uczestników oraz kurs prawo jazdy kat. B – 8. Na kurs prawo jazdy kat. C zdecydowała się 1 osoba. Zarówno kurs gastronomiczny oraz kurs na koparko-ładowarkę i minikoparkę realizowało po 2 uczestników projektu. Natomiast 1 osoba ukończyła kurs opiekuna osób starszych oraz 1 odbyła kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III do 25t. Łącznie podczas trwania I Edycji uczestnicy mieli możliwość rozwijania się w 12 różnych warsztatach, szkoleniach zawodowych czy kursach. Jednak działalność Klubu Integracji Społecznej to nie tylko pomoc w znalezieniu pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji, lecz również zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji przy próbie ponownej socjalizacji. Z tego względu zorganizowane zostały dwie Inicjatywy Lokalne tj. ognisko integracyjne, podczas którego odbył się pokaz gry na bębnach i sztuki magii oraz „Rodzinne zmagania sportowe” – w sali sportowej w Miłkach. Dodatkowo w Klubie Integracji Społecznej obchodzono Walentynki, zrealizowano warsztaty malowania jaj wielkanocnych oraz wieczór z kosmetyczką.

Podczas trwania II Edycji 12 Uczestników Projektu odbyło 80 godzin szkolenia z kompetencji miękkich. Ponadto wzięli udział w kursach i warsztatach dopasowanych odpowiednio do wcześniej zgłoszonych potrzeb. 7 osób wybrało kurs prawo jazdy kat. B oraz taka sama liczba uczestników zakończyła szkolenie pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”. Dodatkowo 2 osoby zdecydowały się na kurs fotograficzny; 1 osoba na kurs opiekuna osób starszych; 2 na kurs obsługi klienta i kasy fiskalnej; 1 kurs grafiki komputerowej; 1 kurs fryzjerski; 1 kurs stolarski; 1 kurs operatora koparko-ładowarki i operatora koparki jednonaczyniowej kl. III. Dodatkowo zorganizowano dwie Inicjatywy Lokalne – ognisko integracyjne dla Uczestników Projektu oraz wystawę prezentującą „ginące” zawody (rękodzieła wykonane przez członków II Edycji) oraz kuchni średniowiecznej. Wystawa prac odbyła się w Ośrodku Kultury w Miłkach.

W III Edycji Klubu Integracji Społecznej wzięło udział 12 osób. Uczestnicy realizowali swoje plany rozwojowe poprzez wybrane przez siebie kursy i warsztaty, których w trakcie działalności Klubu w tej Edycji było najwięcej – bo aż 18 różnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. 11 osób odbyło warsztaty z kreowania własnego wizerunku, a 9 uczestników ukończyło „Szkołę dla Rodziców”. W tej edycji największą popularnością cieszył się kurs florystyczny (4 osoby) oraz kurs prawo jazdy kat. B (4 osoby, w tym 1 niepełnosprawna). Oprócz tego dwóch Uczestników Projektu skorzystało z usług protetyka w celu poprawy wizerunku oraz dwie osoby ukończyły kurs opiekuna osób starszych. Pozostałe kursy tj. operatora koparki jednonaczyniowej kl. III do 25t., koparko-ładowarki i minikoparki, grafiki komputerowej, fryzjerski, stolarski, projektowania ogrodów, malarstwa, pedagogiczny, obsługi komputera, cukierniczy, kosmetyczny i ABC przedsiębiorczości ukończyło odpowiednio po 1 Uczestniku Projektu. Ponadto w trakcie trwania III Edycji zorganizowano dwie Inicjatywy Lokalne. Pierwszą z nich były Aktywne Warsztaty Umiejętności Społecznych przeprowadzone przez Spółdzielnie Socjalną „Sowa”, które miały na celu naukę odpowiednich postaw oraz zachowań społecznych. Drugą inicjatywą były Rodzinne Zawody Sportowe, w których podczas meczu w bubble Uczestnicy Projektu mieli możliwość większej integracji oraz przez odrobinę rywalizacji oderwania się od codziennej rutyny.

Od momentu wznowienia działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach obyły się trzy Edycje Projektu, które łącznie dały możliwość 36 osobom zagrożonym wykluczeniem szansę na aktywizacje społeczną i zawodową. Od września 2017 roku Uczestnicy rozwijali się poprzez udział w 39 wybranych przez siebie warsztatach, kursach lub szkoleniach.

Obecnie złożony został wniosek o dofinansowanie kontynuacji działań Klubu Integracji Społecznej na okres od września 2019 do końca sierpnia 2021, który został oceniony pozytywnie i tym samym została podpisana umowa na kolejny okres.  W związku z tym do 2021 roku Klub Integracji Społecznej w Miłkach będzie umożliwiał dalszą aktywizacje i rozwój mieszkańców gminy.

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.