Klub Integracji Społecznej w Nidzicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5
telefon 896252914, 516003377
e-mail ,
Koordynator Jadwiga Węgierska

Informacja o działaniach

Głównym zadaniem KIS jest zorganizowany system pomocy na rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo  korzystających z pomocy MOPS w Nidzicy oraz ich rodzin.

Głównym celem KIS jest:

  • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
  • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku
  • pracy poprzez  realizację  prac  społecznie użytecznych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Nidzicy pełni wiele funkcji:

  • oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
  • oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych oraz możliwość  napisania  ich na komputerze,
  • oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub  uzupełniających kwalifikacje zawodowe.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Jednym z działań promocyjnych Klubu, mającym na celu zwiększenie dostępności do aktualnych ofert pracy w lokalnym środowisku było umieszczenie tablicy na głównym korytarzu MOPS w której zamieszczane są aktualne ogłoszenia o pracę pozyskiwane z internetu, prasy oraz od firm zajmujących się pośrednictwem pracy.

OFERTA KIS

Prace społecznie użyteczne

Instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie posiadają  zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej świadczeniobiorców pomocy społecznej. Poprzez realizację prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne mają możliwość „ wejść ‘’ na rynek pracy, świadczyć pracę na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja prac wpływa na poprawę estetyki środowiska lokalnego, a osobom bezrobotnym daje możliwość nawiązania bezpośredniego  kontaktu  z pracodawcami,  „sprawdzenia się” w różnych zawodach.  KIS w Nidzicy koordynuje pracami społecznie użytecznymi realizowanymi na terenie gminy.

Uczestnicy KIS mają możliwość udziału w spotkaniach informacyjno –szkoleniowych z zakresu: komunikacji społecznej, wzmacniania samooceny, nauki obierania celów, profilaktyki uzależnień. Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w klubie są różnorodne formy spędzania  wolnego czasu  np.: zajęcia rekreacyjne,  wyjście na organizowane spotkania bezpłatne w Nidzickim Ośrodku  Kultury np.: do galerii pod belką lub   na koncerty muzyczne oraz wizyty studyjne uczestników KIS np. spółdzielnia socjalna,  wolontariat akcyjny/wsparcie w zbiórkach  żywności/. (Działanie to jest realizowane w zależności od okoliczności związanych z wdrażaniem innych działań  jako ich uzupełnienie i urozmaicenie z nastawieniem na aktywne formy spędzania wolnego czasu. )

Klub Integracji Społecznej koordynuje prace osób skierowanych przez Sąd do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.  Ilość miesięcy oraz godzin  do odpracowania przez skazanych jest ustalana Postanowieniem Sądu  indywidualnie dla każdej z osób .

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.