Olsztyński Klub Integracji Społecznej
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

 

Adres 10-550 Olsztyn, ul. Mickiewicza 13A
telefon 799 099 884
e-mail
Koordynator Aneta Fabisiak-Hill

Informacja o działaniach

Olsztyński Klub Integracji Społecznej został powołany do życia  w 2018 roku, w ramach Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Oficjalne otwarcie KIS odbyło się 18 lutego 2019 roku, wzbudzając duże zainteresowanie wśród współpracujących z Federacją FOSa partnerów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Miejskiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Siedziba Klubu mieści się przy ul.Mickiewicza 13 a, w Olsztynie.                                           

Ideą charakteryzującą pracę OKIS jest holistyczne podejście do człowieka, wzmacniające  go w rozwoju aktywności społecznej i zawodowej poprzez kompleksowy system wsparcia, na który składają się m.in.: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy oraz możliwość podjęcia kursów zawodowych i staży. Nasz system pracy pozwala uczestnikom na wszechstronny rozwój na każdej płaszczyźnie życia, przygotowuje do myślenia w sposób samodzielny, a także do rozwiązywania życiowych przeciwności. Na dzień dzisiejszy w działaniach OKIS bierze udział 52 uczestników z terenu Olsztyna i gmin ościennych. Są to osoby w przedziale wiekowym 15-64 lata, zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne.  Kluczowym elementem  pracy OKIS jest również dobór wysoce wykwalifikowanej kadry specjalistów oraz wsparcie wolontariuszy.     

Wartością dodaną oraz znakiem rozpoznawczym Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej są działania w obszarze kultury i sztuki jako mechanizmu włączania społecznego. Uczestnicy OKIS w tym roku zgłosili jedną ze swoich  inicjatyw artystycznych pod nazwą „Olsztyński plener charytatywny” do Festiwalu Olsztyn Street  Art Garden, w którym zdobyli II nagrodę.

Działania OKIS  możliwe są dzięki realizacji dwóch projektów z EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą  o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie". Pierwszy z projektów realizowany jest od 1.12.2018r. do 31.12.2019 roku,  drugi od 1.05.2019r. do 30.04.2022 roku.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.