Klub Integracji Społecznej w Pasymiu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 12-130 Pasym, ul. Dworcowa 8
telefon (89) 6212043
e-mail -
Koordynator Izabela Jurzyńska

Informacja o działaniach

Klub Integracji Społecznej w Pasymiu powstał w 2019 r. w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego uzyskał z dniem 16 września 2019 r., jednak działalność na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej rozpoczął wcześniej, w ramach projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, realizowanego przez MGOPS w Pasymiu od 1 marca br.

Od początku realizacji projektu w Klubie Integracji Społecznej zrealizowano szereg działań, służących podniesieniu aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego w Pasymiu. Uczestnicy KIS objęci są wsparciem psychologa, poradnictwem specjalistycznym oraz doradztwem zawodowym, natomiast przestrzeń wzajemnego porozumienia stanowi grupa wsparcia prowadzona przez profesjonalną moderatorkę.

W sierpniu br. uczestnicy wzięli udział w cyklu warsztatów kompetencji życiowych, służących rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu postaw sprzyjających samodzielności i zaradności. W ich trakcie uczyli się kreowania adekwatnej samooceny, wyrażania trudnych emocji, poprawnej komunikacji międzyludzkiej oraz współpracy, a także poznawali sposoby zarządzania sobą w czasie, zasady racjonalnego odżywiania i tworzenia własnego wizerunku.

Jesienią zrealizowaliśmy trzy wizyty studyjne, ukierunkowane na poznanie specyfiki działalności różnych pracodawców, w tym przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. We wrześniu br. odwiedziliśmy zakłady NOVUM i LAC-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Szczytnie, natomiast w październiku SAFILIN Sp. z. o. o. , ŚDS, DPS oraz WTZ – wszystkie w Szczytnie, a także Spółdzielnię Socjalną „Bulwar” w Jerutkach. Wizyty wzbogaciły uczestników o wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania różnych zakładów pracy, wymagań wobec pracowników, ale także sposobów motywacji i zaplecza socjalnego dla zatrudnionych osób i ich rodzin.

Ponadto, we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy, zrealizowaliśmy dla uczestników szkolenie „Ekonomia Społeczna w praktyce”, dzięki któremu mogli zapoznać się z tematyką zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Uczestnicy KIS angażują się również w działania wolontaryjne na rzecz lokalnej społeczności. W sierpniu br. brali aktywny udział w organizacji dożynek gminnych na rynku w Pasymiu pod hasłem „Pasymski Złoty Kłos”. Jest to coroczne wydarzenie, organizowane wspólnie przez władze gminy i mieszkańców, mające duże znaczenie dla integracji i poczucia wspólnoty lokalnej społeczności. Uczestnicy KIS połączyli siły z uczestnikami równoległego projektu realizowanego przez MGOPS w Pasymiu, tj. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, wspólnie przygotowując potrawy oraz organizując i prowadząc stoisko dożynkowe.

Obecnie w Klubie Integracji Społecznej uczestniczy 9 osób, przed którymi są jeszcze szkolenia zawodowe i staże u lokalnych pracodawców, natomiast w lutym 2020 r. planujemy rekrutację do drugiej z trzech tur uczestników projektu.

 

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.