Klub Integracji Społecznej w Szczytnie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 12-100 Szczytno, ul. Boh. Westerplatte 12
telefon 89/6760924 i  89/6760923
e-mail
Koordynator Małgorzata Ochenkowska

Informacja o działaniach

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu miasta Szczytno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzie do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

Klub Integracji Społecznej w Szczytnie spełnia następujące funkcje:

 • oferuje pomoc psychologiczną
 • oferuje pomoc prawną
 • oferuje dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania ofert pracy dla klientów Klubu, kontaktu z pracodawcą
 • oferuje dostęp do lokalnej prasy
 • oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń, kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe
 • oferuje pracę w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz innych instytucji samorządowych w mieście
 • ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie.

Klub Integracji Społecznej w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami – Fundacją Mazurski Archipelag oraz Ośrodkiem Szkolenia Kierowców L-VIT Konrad Klonowski w Szczytnie przeprowadza rekrutację do projektów – włączenie społeczne – w ramach RPO WiM na lata 2014-2020.

Wspólnie z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności z Olsztyna, MOPS jako Partner, złożono wniosek w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym. Zaplanowano, że w okresie od  1 kwietnia 2020r. do 31 marca 2021r. zostanie zwiększona dostępność usług społecznych dla 43 osób z 10 rodzin mieszkających na terenie miasta Szczytno, zagrożonych ryzykiem i/lub wykluczenia społecznego.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej systematycznie uczestniczą w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracji z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz spotkaniach podmiotów reintegracyjnych KIS – celem budowania FORUM KIS w naszym województwie.

Klub Integracji Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 , pokój nr 6 i 7.

 • 01
 • 02
 • 03

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.