Klub Integracji Społecznej w Węgorzewie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-600 Węgorzewo, Plac Wolności 1b
telefon 874270617
e-mail
Koordynator Barbara Dawcewicz

Informacja o działaniach

Celem głównym powstania Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie jest reintegracja społeczna i zawodowa osób (26 kobiet i 10 mężczyzn w wieku od 15 o 64 lat) z gminy Węgorzewo, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. 

Dla Uczestników projektu zaplanowano zajęcia i spotkania z psychologiem (indywidualne i grupowe), z doradcą zawodowym, ze specjalistą ds. reintegracji społeczno – zawodowej,  z prawnikiem, terapeutą uzależnień, terapeutą rodziny oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach pracowniczych, a nawet konsultacje z kosmetyczką, fryzjerem i  stomatologiem jeśli będzie taka potrzeba. Osobom, które opiekują się osobami starszymi lub dziećmi,  a chcącymi uczestniczyć  w projekcie zapewniono opiekę nad osobami zależnymi na czas zajęć UP. W ramach KIS zakupiono rowery dla Uczestników KIS by mogli samodzielne przyjeżdżać na zajęcia w ramach Klubu. W ramach działań środowiskowych, celem pogłębienia wzajemnych relacji, znajomości i integracji klubowiczów  zorganizowano trzy dwudniowe wyjazdy studyjne (po jednym dla każdej grupy) oraz integracyjne spotkania rodzinne.

 

 
Kontakt:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.